<div align="center"> <h1>Wiersze tak Zwane</h1> <h3>Strona z wierszami Dagmary Szymanskiej inspirowane życie i mzuyką Queen. Oraz fasynacje, zdjęcia i komentarze.</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://wierszetakzwane.mkiol.net" rel="nofollow">http://wierszetakzwane.mkiol.net</a></p> </div>