<div align="center"> <h1>Wiersze tak Zwane</h1> <h3>Strona z wierszami Dagmary Szymanskiej inspirowane życie i mzuyką Queen. Oraz fasynacje, zdjęcia i komentarze.</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://home.elka.pw.edu.pl/~mkoscies/dag3/" rel="nofollow">home.elka.pw.edu.pl/~mkoscies/dag3/</a></p> </div>